Aile Hukuku

Medeni Hukuk’un alt dallarından biri olan Aile Hukuku aile ile ilgi hemen hemen tüm konuları kapsamaktadır. Aile ile ilgili tüm uyuşmazlıkları Türk Medeni Kanunu’na göre çözmeye çalışmaktadır. Bu kanunları Aile Mahkemeleri çözmektedir.

Bu sebepten dolayı bütün boşanma davaları da bu mahkemelerce çözülür. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Boşanma kısaca eşlerden birinin talebi üzerine, kanun şartlarına göre evliliğin sonlanması halidir.

Aile Hukuk’u nedir ?

1982 Anasayasası’nda toplumun en temeli diye kabul edilen Aile kanuna göre belirli kurallar bütününden oluşur

– Sınırlı sayıda kişiden oluşur

– Çocuk ve zayıfların korunması esas alınmıştır

– İşlemler şekle tabii kılınmıştır

– Devletin müdahale yetkisine yer verilmiştir

– Eşler arasında eşitlik ilkesi esas alınmıştır

Birden çok maddeden oluşan Aile Hukuku;

-) Nişanlanma; evlenme vaadiyle oluşmaktadır. Nişanlanma 3. herhangi bir kişiyle açıklanabilir. 3 yasal engel geçildikten sonra nişanlanma söz konusu olmaktadır.

1- Mevcut Evlilik 2- Mevcut akrabalık 3- Akıl hastalığı, bu engellerden bir tanesi bile olmaması gerekmektedir. Nişanlılık sona erdiğinde ise iki yasal hak ortaya çıkmaktadır. Hediyelerin iadesi ve zararların tanzimidir.

-) Evlenme; tam anlamıyla bir sözleşmedir. Farklı cinsiyetten iki insanın sürekli olarak hayatlarını birleştirme isteklerinin resmiyete dökülme halidir. 17 yaşlarını dolduran iki kişinin kanuni temsilcilerinin de izniyle oluşur.

Şartları ise 1- Evlendirme memuruna başvurulur 2- İncelenme altına girilir 3- sağlık raporları sunulur bu işlemlerden sonra en az iki şahit ile evlenme konusundaki isteklerini evlendirme memuruna sesli bir şekilde açıklanır.

Evlenmeye engel olarak; Akrabalık, akıl hastalığı, mevcut evlilik, iddet müddeti, bulaşıcı hastalıklar gösterilir.

-)Boşanma; Evliliğin mahkeme kararıyla sonlanma halidir. Ancak bunun için sebeplerin yasalara dayandırılması gerekmektedir. Genel olarak sebepler; Evlilik birliğinin temelden sarsılması, müşterek hayatın kurulamaması, boşanma hususunda anlaşma denilebilir.

Boşanma birçok hukuki sonuca yol açmaktadır.

-Maddi ve manevi tazminant

-Yoksulluk nafakası

-Mal rejiminin tasfiyesi

-Edinilmiş mallara katılma rejimi

-)Soybağı; Birbirlerine kan bağıyla bağlı olanlar arasındaki ilişki olarak tanımlanan soybağı aslında çocuk ile anne arasında doğum ile kurulur, baba ile ise tanıma, anne ile evlenme, hakim kararı ile kurulur.

-)Tanıma; Babanın tek taraflı irade beyanı ile evlilik dışında doğan çocukla arasında soybağı kurduğu işlemdir.

-)Velayet; Anne ve babaya çocukları üzerindeki sorumlulukları yerine getirebilmeleri için hukuken tanınmış yetkilerdir.

-)Vesayet; Velayet altında bulunmayan kişilerin gerçek kişisel ve gerekse ekonomik hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla onlar adına işlem yapabilme yetkisi verilme işlemidir.

Sizlere ne sunuyoruz ?

Şendur | Doygun Hukuk Bürosu olarak Aile Hukuku alanında edindiğimiz tecrübeler ve uzman kadromuz sayesinde  nişanlanma ile boşanma arasındaki süreçte karşılaşılan tüm sorunları çözüme ulaştırma konusunda hukuki danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz.