Bankacılık & Finans Hukuku

Bankalar bir devletin ve ülkenin kalkınmasında büyük roller oynar. Küreselleşme ve teknoloji gibi faktörlerin ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerdeki önemi asla yadsınamaz. Bununla beraber ekonomik aktivitelerde finansın rölü oldukça büyüktür.

Bir bankanın yurt içi ya da yurt dışında ki faaliyetlerini düzenleyen hukuk birimidir. Bankalardan aldığımız kredilerin sözleşme bölümlerinin hazırlanması ve sözleşmeler ile ilgili fikirlerin gerçekleştirilmesi de Bankacılık ve Finans Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekonominin harekete geçirilmesi, ekonomik kaynaklarımızın dağıtımı ve günlük finansal işlemlerin yapılması için bankalara ihtiyacımız vardır. Yaşamın en önemli yapı taşlarından biri olan finans sektörü kamusal boyutlarıyla tasarlayarak düzenleyen hukuk birimi bankacılık ve finans hukukudur.

Bankacılık ve Finans Hukuku Nedir?

Bankacılık ve finans hukukuna ilişkin hukuksal konuların başlıcaları şunlardır;

Yurt içi ya da yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye sınırları içinde ilk şubesinin açılması.

İpotek ve teminatlı işler sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlık ile birlikte doğan davaların takibi.

Kredi sözleşmeleri ve yine bu sözleşmeler için koordine edilen görüşmelerin gerçekleştirilmesi.

Kalkınma ve kuruluş işlemlerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi.

Yurt içindeki bankaların hisse değişimleri, birleşmeleri veya bölünmeleri.

Türkiye’de bankacılık yapabilmek adına Bankacılık Kanununda öngörülen  şartların yerine getirilmesi şartıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme    Kuruluna izin başvurusu yapılması.

Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenerek hazırlanması.

Bankaların faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararına  ilişkin itirazların ve yasal başvuruların yapılması.

Bankacılık ve finans hukukuna dair bazı başlıklar bunlardır. Yine sermaye piyasaları, mülke dayalı menkul kıymet ihracı, şirket finansmanı, kiralama gibi konularda da danışmanlık hizmetleri mevcuttur.

Sizlere ne sunuyoruz ?

Şendur | Doygun Hukuk Bürosu olarak kuruluş tarihimizden beri edindiğimiz tecrübeler sayesinde siz değerli müvekkillerimize, deneyimli kadromuz ile birlikte Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hukuki ihtilaflara yönelik davalarda çözüm odaklı, hızlı sonuçlar almak ve mağduriyetinizi en aza indirmek için hukuki danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz.