İcra ve İflas Hukuk

İcra İflas Hukuku, alacaklı kişiye ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek icrai ve adli sürecin işleyişinin belirlendiği hukuk dalıdır. Alacaklının borcunun tahsil edilebilmesi adına cebri icraya başvurması sonucunda borçluya ait olan taşınır ve taşınmaz mallara yasa kapsamında belirlenmiş şartlar neticesinde el konulabilir.

İcra ve İflas Hukuku alanında sağladığımız hukuki hizmetler:

 • I. İcra takibi
 • II. İtirazın iptali davaları
 • III. İtirazın kaldırılması davaları
 • IV. İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz,
 • V. İflas uyuşmazlıkları,
 • VI. İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • VII. Satış işlemleri,
 • VIII. İstihkak davaları,
 • IX. Menfi tespit davaları
 • X. İstirdat davaları
 • XI. Tüm konkordato süreçleri

Sizlere ne sunuyoruz ?

Şendur | Doygun Hukuk Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku alanında edindiğimiz tecrübeler ve uzman kadromuz sayesinde yasal prosedürleri içeren konularda şirketlere, kurumlara ve şahıslara hukuki danışmanlık ve hukuki destek veriyoruz.