Tüketici Hukuku

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Tüketici işlemi ise mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemdir.

Türk Hukukunda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici Hukuku alanında sağladığımız hukuki hizmetler :

  • I. Alım Satım Sözleşmeleri
  • II. Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
  • III. Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
  • IV. Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
  • V. Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
  • VI. Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü
  • VII. Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözüm

Sizlere ne sunuyoruz ?

Şendur | Doygun Hukuk Bürosu olarak Tüketici Hukuku alanında edindiğimiz tecrübeler ve uzman kadromuz sayesinde hem tüketici, hem de üreticilerle karşılaşılan sorunları çözüme ulaştırma konusunda hukuki danışmanlık ve hukuki destek veriyoruz.